Angst

Angst heeft verwijdering en afscheiding tot gevolg!
Daar waar angst is, ontbreekt liefde. Een angstig hart trekt samen en is niet in staat om zich voor anderen open te stellen.
Om tot liefde te komen is het belangrijk je angst in haar volledigheid te voelen en hieraan ruimte te geven.
Je grootste angst is vaak de angst voor dat wat in je leeft. Het vraagt om moed wanneer je bijvoorbeeld verdrongen ervaringen gaat onderzoeken.
Door de huidige crisis kun je onder druk komen te staan en meer stress ervaren. Maar deze stress maakt tegelijkertijd ook deel uit van het proces om dichter bij jezelf te komen.
Zo is angst een uitnodiging om je ervan bewust te worden dat je nu leeft als een slachtoffer van je verleden.
Zie ook: www.kinweb.eu